U bent nu hier: Afval scheiden

Wij Haarlemmers scheiden ons afval!Van afval naar grondstofDe gemeente Haarlem zet de komende jaren in op betere afvalscheiding. Met een ambitieus maar haalbaar plan speelt de gemeente in op de veranderende betekenis van afval. Veel ‘afval’ is namelijk te gebruiken als grondstof. Hergebruik van grondstoffen is essentieel in een circulaire economie.


Haarlem loopt achter met het scheiden van grondstoffen in vergelijking met andere grote steden. Om die achterstand in te lopen en de voldoen aan de landelijke doelstelling, is het Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) opgesteld dat verschillende ambitieniveaus kent.


Bewustwording

Behalve het mensen zo makkelijk mogelijk maken om afval gescheiden in te zamelen, worden Haarlemmers bewust gemaakt van het belang van afvalscheiding. Via bestaande netwerken en organisaties, afvalcoaches en campagnes worden Haarlemmers gestimuleerd hun afval te scheiden.

 

Samen naar een circulair Haarlem
Een betere afvalscheiding in Haarlem is een eerste concrete stap in de ambitie naar een circulaire economie. Bewoners, bedrijven en de gemeente starten met de omslag naar een duurzame economie. Een economie waarin productie zoveel mogelijk lokaal is en afval en energie her te gebruiken zijn.

 

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.wijscheidenafval.nl en op de website van Spaarnelanden. Op www.mijnafvalwijzer.nl kun je terecht voor tips, scheidingsinformatie en locaties waar je afvalstromen zoals glas, papier, plastic en textiel  gescheiden kunt inleveren.