-

Deel de buzz...

-
U bent nu hier: Afval scheiden > Circulaire documenten

Circulaire documentenIn dit startprogramma geeft de projectgroep Haarlem Circulair aan hoe zij de start maken om Haarlem circulair te maken. Het startprogramma is gericht op het reduceren van de afvalstroom, het transformeren van productieprocessen & grondstoffen en reductie & hergebruik van afval. Het startprogramma is in co-creatie met maatschappelijke partners opgesteld.
 

 

Het college stelde in april 2016 de uitwerking van circulaire economie in Haarlem zoals staat aangegeven in bovenstaand startprogramma ‘Naar een Circulair Haarlem’ vast. Haarlem maakt samen met partijen in de stad de start met de transitie naar de circulaire economie.  

 

 

Dit  programma  beschrijft acht speerpunten waar de gemeente de komende jaren op inzet. We bevorderen energiebesparing bij bedrijven, vergroten het  aandeel  duurzame  energie  dat  we  als  stad  gebruiken, verkleinen  de  CO2-uitstoot  door  duurzame  brandstof  te  bevorderen  of  gewoon  de  fiets  te  pakken.  En  onze mooie  oude panden kunnen duurzaam gerenoveerd worden. Dat faciliteren en stimuleren we als gemeente.

 

 

De gemeente zet de komende jaren in op betere afvalscheiding. Met een ambitieus maar haalbaar plan speelt de gemeente in op de veranderende betekenis van afval. Veel ‘afval’ is namelijk te gebruiken als grondstof. Hergebruik van grondstoffen is essentieel in een circulaire economie.