-

Deel de buzz...

-
U bent nu hier: Afval scheiden > Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie 

Haarlem start met de omslag naar een circulaire economie. Met bewoners en bedrijven onderneemt de gemeente Haarlem de komende tijd een aantal acties die de omslag naar een duurzame economie gaan helpen en versnellen. De stappen staan in het Programma Haarlem Circulair. April 2016 stelde het college dit programma vast.

 

In de huidige economie gaat veel opgewekte energie verloren en worden veel producten aan het einde van hun levensduur weggegooid en wordt veel talent en energie van mensen niet goed benut. Zonde! Zo raken onze hulpbronnen op en mensen kunnen niet optimaal meedoen in de maatschappij. Een circulaire economie draait om het efficiënt en effectief gebruiken van grondstoffen en het optimaal laten meedoen van mensen. Dit betekent onder meer het verminderen en uiteindelijk zelfs wegnemen van afvalstromen, doordat de materialen waar een product van is gemaakt opnieuw ingezet worden. Niet langer VER-bruiken, maar alleen GE-bruiken. Ook betekent het mensen laten doen waar ze goed in zijn en dat waarderen.

Hergebruik van apparaten
circulair Circulaire Stad Haarlem

 

Cirkels van grondstoffen

In een circulaire economie bewegen grondstoffen en energie zich in cirkels. Een voorbeeld daarvan is dat apparaten aan het einde van hun levensduur weer worden omgezet in grondstoffen. Daar kun je dan vervolgens weer een nieuw product mee maken. Een ander voorbeeld is het uitwisselen van warmte en koude in gebouwen. Met de warmte-koudeopslag in de gemeentelijke kantoren Raakspoort en Zijlpoort wordt in de winter gebruikgemaakt van de in de zomer opgeslagen warmte en andersom. Het betekent ook dat producten anders ontworpen gaan worden, namelijk op zo'n manier dat de producten optimaal hergebruikt en gerepareerd kunnen worden. En dat materialen weer opnieuw worden ingezet.Circulaire economie biedt kansen
Circulaire economie biedt allerlei kansen voor bedrijven om geld te besparen en geld te verdienen. Samenwerking en massa maken zijn de sleutelwoorden. Met het programma Haarlem Circulair wil de gemeente deze ambitie realiseren: stad en gemeente gaan samen werken aan een omslag in productie en consumptie van goederen en energie. In Haarlem is de afgelopen jaren al veel vooruitgang geboekt in het (gezamenlijk) opwekken van duurzame energie en het verduurzamen van woningen en gebouwen. Voor een duurzame toekomst kijken we verder. Een circulaire economie gaat naast materialen over hergebruik van energie en maximale inzet van menskracht. Iedereen kan meedoen!

 

 

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

  • De mogelijkheden worden verkend om met bedrijven in de Waarderpolder te werken aan een businesscase om materiaalstromen te combineren. Wat het ene bedrijf niet meer kan gebruiken, kan een ander bedrijf juist wel goed gebruiken.

 

 

  • Op weg naar het ideaal van een circulaire stad, kunnen we de eerste stap met zijn allen zetten in ons eigen afval. In Haarlem wordt nu 37% van het afval gescheiden. Tussen het restafval bevindt zich dus nog veel papier, plastic, textiel, tuinmateriaal, blik en glas. Dit materiaal is goed her te gebruiken, dus is het belangrijk dat deze stoffen gescheiden worden. Gelukkig denkt 95% van de Haarlemmers wel positief over afval scheiden. Het doel is om is het scheidingspercentage in 2022 op te schroeven van 37% naar 68%. Doe je mee? Kijk op www.wijscheidenafval.nl.

 

 

  • Actieve Haarlemmers gaan aan de slag en laten zien wat een ‘circulaire economie’ nu betekent voor het dagelijks leven van inwoners van de stad. Wil je meedoen? Kijk op Facebookpagina van Circus Circulair.  

 

  • De gemeente Haarlem wil met haar eigen medewerkers en werkprocessen de circulaire economie omarmen. Daardoor verandert bijvoorbeeld de inkoop van de gemeente. En bij het ondernemersloket is meer kennis beschikbaar over de circulaire ecomonie, etc.