-

Deel de buzz...

-
U bent nu hier: Afval scheiden > Wat is een circulaire stad?

Wat is een circulaire stad?In een circulaire stad zijn er geen afvalstromen, maar grondstofstromen. Producten worden na gebruik weer omgezet in grondstoffen en deze grondstoffen kunnen steeds opnieuw ingezet worden om nieuwe producten van te maken. Omdat de productie continu is en producten aan het einde van hun levensduur weer moeten worden omgezet in grondstoffen, biedt een circulaire economie ook nog eens meer werkgelegenheid. Iedereen kan een bijdrage leveren aan de cirkel! Daarnaast wordt een circulaire stad van warmte en stroom voorzien van hernieuwbare energiebronnen. Verspilling van energie, grondstoffen en menskracht is in een circulaire stad dus tot een minimum beperkt.

 

Een circulaire stad is daarmee NIET een willekeurige verzameling van circulaire initiatieven op lokale schaal. Het is meer. Een circulaire stad laat zich misschien wel het best beschrijven als een natuurlijk ‘ecosysteem’. Dat zijn systemen van dieren en planten, samenlevend in een dynamisch evenwicht met elkaar en met de omgeving. Voor een circulaire stad kunnen we dat omzetten naar kenmerken als: een sterke wisselwerking tussen actoren, een netwerk van meer of minder samenhangende kringlopen op verschillende schaalniveaus en geen afval meer. Zo’n stedelijk ecosysteem is vitaal, meer zelfregulerend en robuust.

 

 

 

Ladder van Lansink: de afvalhiërarchie

Ladder van LansinkDe ladder van Lansink geeft trapsgewijs meerdere vormen van omgaan met afval aan. Hoe hoger het type afvalverwijdering in de ladder, hoe beter. De meeste voorkeur gaat dus uit naar preventie, de minste naar storten.


A. Preventie
Preventie is de meest milieuvriendelijke verwerkingswijze van afval staat daarom bovenaan de hiërarchie. Dit betekent dat het ontstaan van afval wordt voorkomen of tot een minimum wordt beperkt.


B. Hergebruik
Stoffen, preparaten, of andere producten worden na gebruik opnieuw gebruikt.

 

C. Recycling
Stoffen en materialen waaruit een product bestaat worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt.


D. Energie

Afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking.


E. Verbranden
Afval wordt verwijderd door deze te verbranden volgens de wettelijke richtlijnen.


F. Storten
Afval wordt gestort.
 

 

De eerste stappen

Op weg naar het ideaal van een circulaire stad, kunnen we de eerste stap met zijn allen zetten in ons eigen afval. In Haarlem wordt nu 37% van het afval gescheiden. Tussen het restafval bevindt zich dus nog veel papier, plastic, textiel, tuinmateriaal, blik en glas. Dit materiaal is goed her te gebruiken, dus is het belangrijk dat deze stoffen gescheiden worden. Gelukkig denkt 95% van de Haarlemmers wel positief over afval scheiden. Het doel is om is het percentage in 2022 op te schroeven tot 68% scheiding. Doe je mee?