-

Deel de buzz...

-
U bent nu hier: Afval scheiden > Wij Haarlemmers scheiden ons afval

Wij Haarlemmers scheiden ons afvalWij Haarlemmers scheiden ons afval

De gemeente Haarlem zet de komende jaren in op betere afvalscheiding. Huishoudelijk afval is voor het grootste deel herbruikbaar. Groente-, fruit- en tuinafval (gft), papier, textiel, glas en plastic zijn waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten.

 

Nu belanden ze nog te veel in de restafvalcontainer. Dat is jammer, want dan gaan ze de verbrandingsoven in en daardoor kunnen ze niet worden hergebruikt. De gemeente voert samen met Spaarnelanden campagne onder de noemer ‘Wij Haarlemmers scheiden ons afval’. Doet u ook mee? Kijk op www.wijscheidenafval.nl.

 

De komende jaren wordt het gescheiden aanleveren van plastic, gft, papier, glas en textiel makkelijker gemaakt. Er komen meer ondergrondse containers voor verschillende afvalsoorten in de stad en de gemeente onderzoekt hoe gft het beste ingezameld kan worden bij hoogbouw en in het centrum. Dit en nog meer plannen staan beschreven in het afvalscheidingsplan van de gemeente.