-

Deel de buzz...

-
U bent nu hier: Bewonersinitiatieven > Stadslandbouw

StadslandbouwSamen met het Platform Haarlem Groener ondersteunt de gemeente Haarlem initiatieven voor meer stadslandbouw binnen de gemeentegrenzen. Zeven plekken zijn nu aangewezen waar stadslandbouw tijdelijk mogelijk is. Initiatiefnemers kunnen zich melden! Op alle locaties moet er in bakken worden gekweekt.
 

 

StadslandbouwDe gemeente heeft onderzocht waar stadslandbouw tijdelijk mogelijk is. Het gaat hierbij vooral om plekken die hun uiteindelijke bestemming door de crisis voorlopig niet zullen krijgen. De gemeente stelt de grond ter beschikking. Per jaar wordt bekeken of verlenging mogelijk is. De lijst met zeven locaties kan groeien wanneer nieuwe plekken beschikbaar komen voor tijdelijke invulling met stadslandbouw.
 

Duurzame stad
Stadslandbouw draagt bij aan meer bewustwording over voedselproductie. Daarnaast betekent het produceren van voedsel in de stad zelf dat er minder vervuilend vervoer nodig is. Wanneer  braakliggende terreinen tijdelijk kunnen worden benut voor stadslandbouw draagt dit ook direct bij aan de leefbaarheid en meer cohesie in de buurt. Ten slotte blijkt dat mensen die zelf voedsel kweken, meer groente en fruit eten en tuinieren, zich beter voelen. Hier vind je de kaart met bestaande, toekomstige en de zeven nieuwe tijdelijke locaties. Voor een uitleg over de locaties en de stadslandbouwkaart, kun je hier terecht.Goede plannen?
Initiatiefnemers kunnen zich melden bij de publiekshal (loket bedrijven en omgeving) op de Zijlvest 39. Vanuit daar worden de initiatieven verder begeleid. Je kunt ook mailen naar antwoord@haarlem.nl of bellen met telefoonnummer 14 023. 
 

Platform Haarlem Groener

Veel Haarlemmers verlangen naar een groenere, meer natuurlijke en gezonde leefomgeving voor jong en oud en zijn bereid hier samen met anderen aan te werken. Het doel van Platform Haarlem Groener is alle projecten meer bekendheid en meer draagvlak te geven, kennisuitwisseling te stimuleren en betrokkenheid van wijkbewoners te vergroten. Kijk voor groene initiatieven op www.haarlemgroener.nl.

 


Zeven nieuwe locaties

  1. Noordkop (Ted Vermeulenweg) in de Waarderpolder Het is een bedrijfskavel van ca. 3,8 ha groot. Het gebied rondom de Ted Vermeulenweg en tussen de Jan Pieter Zondervanweg en de Oude Waarderweg is grotendeels onbebouwd. 
  2. Lieven de Key (Korte Verspronckweg) Het is het stuk grond tussen de Korte Verspronckweg aan de noordzijde en aan de oost- en zuidzijde grenst het gebied aan twee spoordijken. Aan de westzijde vormt het water De Delft de grens.
    Deze plek is inmiddels in gebruik als stadslandbouwlocatie. De locatie wordt gebruikt door PermacultuurCentrum Haarlem. In de gemeenschappelijke tuin kun je genieten en leren over permacultuur: een ontwerpmethode met de intelligentie van de natuur als uitgangspunt. Iedereen kan deelnemen en helpen tuinieren in ruil voor oogst en kennis.
  3. Gasplaat (Mincklersweg) Het is een bedrijfskavel en is ca. 0,9 ha groot en ligt dichtbij de Lichtfabriek. Deze plaats is inmiddels in gebruik als stadslandbouwlocatie voor tuinderij de Waardering.
  4. Fustweg (Fustweg) Het is een bedrijfskavel en is ca. 0,3 ha groot. Inmiddels is de helft van het terrein verkocht. De andere helft is nog beschikbaar. Hier zou stadslandbouw op zeer kleine schaal kunnen.
  5. Put van Peet (Vrijheidsweg) Put van Peet is een voormalige stortplaats. Het ligt in het bestemmingsplangebied Zuiderpolder/Parkwijk. De bodem ter plaatse van deze stortplaats is sterk verontreinigd met zware metalen en PAK. De stortplaats wordt gemonitord door bemonstering en analyse van het grondwater.
  6. Slachthuisterrein (Slachthuisstraat) Rondom het oorspronkelijke slachthuis is een gebied van ca. 2 ha dat geschikt is voor stadslandbouw. Het terrein ligt centraal in Haarlem Oost en heeft een gunstige ligging tot het stadscentrum en ook tot het Reinaldapark. 
  7. Zuidstrook (Schipholweg) Deze locatie ligt direct ten westen van de gebouwde nieuwbouw aan de Schipholweg. Het gebied van 0,1 ha kan voor stadslandbouw worden gebruikt.
 

 Bekijk de kaart met de locaties.