-

Deel de buzz...

-
U bent nu hier: Duurzaam vervoer > Aardgasbussen

AardgasbussenAardgasbussen

 

 

Een gasbron is dichterbij dan je denkt: er wordt gas geproduceerd in Haarlem. Biogas wordt onttrokken aan de voormalige vuilnisstortplaats en de naastgelegen afvalwaterzuivering in de Waarderpolder. Dat gas wordt opgewaardeerd tot groen gas van aardgaskwaliteit. De gebruikte techniek wordt voor het eerst toegepast in Nederland.

 

Hoe werkt het? Gas komt spontaan vrij in de voormalige stortlocatie Schoteroog en bij de vergisting van rioolslib bij de naastgelegen waterzuiveringsinstallatie van Hoogheemraadschap Rijnland. Het bedrijf Gastreatment Services (GtS) maakt van het stortgas en biogas groen gas van aardgaskwaliteit. Essent neemt het gas af via een leiding tussen de installatie bij de stortlocatie en het gasnet van Liander.
 

Rijden op groen gas
Groen gas kan worden gebruikt als brandstof voor de aardgasvoertuigen, zoals de bussen van Connexxion en de aardgasvoertuigen van de gemeente, Spaarnelanden en de provincie Noord-Holland. Traditionele stads- en streekbussen hebben een dieselmotor. Dit kan een hoge uitstoot van roet en stikstofoxiden tot gevolg hebben. Rijden op groen gas levert een zeer lage CO2-uitstoot op, slechts tien procent in vergelijking tot benzine of diesel.  De gemeente Haarlem speelt een voortrekkersrol bij de introductie van rijden op aardgas in ons land. Als eerste in Nederland rijden de bussen in Haarlem/IJmond op aardgas. Deze bussen stoten veel minder schadelijke uitlaatgassen uit en ze zijn ook een stuk stiller.

 

Meer weten? Kijk op www.groengasschoteroog.nl.