-

Deel de buzz...

-
U bent nu hier: Duurzaam wonen > Energie besparen > Groene stroom en windenergie

Groene stroom en windenergieGroene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen. Het begrip wordt gebruikt om een onderscheid te maken met de gewone elektriciteit, die dan 'grijze stroom' wordt genoemd.
Niet alle groene stroom is zo groen als je ervan verwacht. Je kunt daadwerkelijk bijdragen aan vergroening van de energieproductie door te kiezen voor groene stroom uit Nederlandse wind, zon of biomassa uit afvalstromen, of door groene stroom te kopen bij een bedrijf dat investeert in duurzame energieopwekking.

Wat is de groenste stroomleverancier? De Consumentenbond onderzocht dit samen met Greenpeace, Hivos en Natuur & Milieu. Ze onderzochten 32 leveranciers van elektriciteit.

Steeds meer huishoudens in Nederland hebben groene stroom. Helaas is bijna twee derde van die stroom alleen op papier groen. Het is grijze stroom die wordt groen gemaakt met certificaten. Er is geen extra windmolen of zonnepaneel voor neergezet. Check hier hoe groen jouw stroom echt is.
 

  • Vandebron is de eerste energieleverancier waar je energie rechtstreeks van een duurzame en onafhankelijke bron koopt.
  • Koop een stukje windmolen (een Winddeel) waarmee je je eigen groene stroom opwekt. Meer dan 15.000 huishoudens gingen je voor! Kijk bij de Windcentrale
  • De Windvogel is een landelijke coöperatie voor windenergie. Zij bouwen windmolens in het hele land, daar waar het goed waait. Help je ook mee?