-

Deel de buzz...

-
U bent nu hier: Duurzaam wonen > Watt voor Watt > Watt voor Watt boek digitaal

Watt voor Watt boek digitaalDe Japanse stad Kyoto en het Noord-Hollandse Haarlem liggen mijlenver uit elkaar. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Kyoto is de plek waar de inmiddels wereldberoemde klimaatconferentie werd gehouden die resulteerde in wereldwijde klimaatafspraken, vastgelegd in het Verdrag van Kyoto. Zo werd voor Nederland bepaald dat we met zijn allen 6% minder broeikasgassen moeten uitstoten in 2020. Maar hoe ga je die gemaakte afspraken nakomen? Hoe vertaal je die politieke doelen op internationaal niveau naar lokale daadkracht?

 

In Haarlem kozen we voor een lokale aanpak: het Watt voor Watt project. Het werden niet de politiek en het bedrijfsleven die beslisten en bepaalden, maar de bewoners van Haarlem kropen zélf achter het stuur van energiebesparing en -vergroening in hun woning en wijk. Het project Watt voor Watt hielp hen met scherpe inzichten, campagnes en steun voor eigen ideeën. ‘Er samen energie in steken’ bleek de Haarlemse sleutel tot succesvol energie besparen.

 


Wat was Watt voor Watt ?
Watt voor Watt was een gezamenlijk initiatief van de gemeente Haarlem, Liander, woningcorporaties Ymere, Pré Wonen, Elan Wonen, Altera Vastgoed en Tuinwijk Noord, om energie te besparen in Haarlem. Lokaal was, en is, Watt voor Watt onderdeel van de ‘Groene Mug’, het duurzame platform van de gemeente Haarlem. Landelijk was Watt voor Watt één van de dertien Blok voor Blok projecten, opgestart vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze projecten startten in 2012 met als doel ervaring op te doen in grootschalige energiebesparingsprojecten.

 


Wat wilde Watt voor Watt ?
Doel van het project Watt voor Watt was om binnen drie jaar de energielabels van minimaal 1.500 Haarlemse woningen met twee stappen te verbeteren, of minimaal op label B niveau te krijgen. Want iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning. Bovendien wilde Watt voor Watt bewustwording, enthousiasme en daadkracht creëren op het gebied van energiebesparing. Tenslotte was het de intentie van Watt voor Watt om de opgedane ervaringen en het leerproces beschikbaar te maken, om verduurzaming in de rest van Nederland te versnellen. Dit is een van de redenen waarom dit boek gemaakt is en nu digitaal beschikbaar is. Hierin blikken we terug op drie jaar Watt voor Watt.

 


Wat deed Watt voor Watt ?
Watt voor Watt was eigenlijk een soort ‘facilitair bedrijf’, dat bewoners aanspoorde met de slogan ‘Ga de strijd aan met je energierekening’. Het project ondersteunde initiatieven op straat- en wijkniveau, waarbij op grote schaal verbeteringen aan woningen werden doorgevoerd. Daarnaast hielp het veel Haarlemmers, door te laten zien hoe je op een leuke en simpele manier energie in huis bespaart. Met betrouwbare informatie, handige tips en passende ondersteuning werkten we samen aan een duurzaam, energiebewust Haarlem. Hoe dat precies ging, leest u in dit boek. Hierna volgt een overzicht van wat we bereikten van 2012 tot en met 2014. Een aantal initiatieven werd binnen deze periode afgerond en een groot deel loopt nog.

 

Bekijk het Watt voor Watt boek digitaal en neem voor meer informatie contact op per mail: info@degroenemug.nl.