-

Deel de buzz...

-
U bent nu hier: Over ons > Duurzaamheidsteam

DuurzaamheidsteamHet duurzaamheidsteam van de gemeente maakt zich hard voor een nog duurzamere en groenere stad. Maar wie zijn deze medewerkers nu eigenlijk? We stellen hen graag aan je voor.

 

Margreet van der Woude - programmamanager duurzaamheid

 

‘Hallo, ik ben Margreet, 43 jaar en ik heb twee dochters en een leuke man. Ik woon in Haarlem-Noord en ga elke dag met veel plezier op mijn fiets naar het werk. Sinds 1 april heb ik een nieuwe functie binnen het duurzaamheidsteam, ik ben programmamanager duurzaamheid geworden. Het duurzaamheidsteam is een zelfsturend team met professionals, dus gelukkig kan ik mijn tijd besteden aan het hoog op de agenda zetten van duurzaamheid in de organisatie en daarbuiten. Ik informeer wethouder duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema rechtstreeks en ik zorg dat het thema wordt verbreed. Het gaat niet alleen om minder CO2-uitstoot, maar ook om de grondstoffenstromen en afval. Ik heb erg veel zin om met enthousiaste Haarlemmers aan de slag te gaan. Wil je met me overleggen of sparren? Graag! Mail naar mvdwoude@haarlem.nl.’

 Margreet van der Woude

 

  Christien van Verseveld – communicatieadviseur duurzaamheid
 
‘Hallo, ik ben Christien, 45 jaar en woon in het Kleverpark. Mijn eerste dag dat ik voor de Groene Mug werkte, was ook meteen de ‘geboortedag’ van de Groene Mug. Op 5 mei 2009 stond acteur Fred Rosenhart op stelten in een groen pak voor het eerst op het podium. Hij prikkelt mensen in de stad tot nadenken over energiebesparing. Vele optredens volgden. Met als resultaat dat 75 % van de Haarlemmers begin 2016 de Groene Mug kent. Nu nog allemaal massaal duurzaam verbouwen, afval scheiden, thuis ledlampen indraaien en vaker de fiets pakken. Gedragsverandering kost tijd en daar draagt communicatie aan bij. We zetten het Groene Mug beeldmerk nu breder in, het is een paraplumerk voor alle communicatie over duurzaamheid, grondstofstromen en afval. Want De Mug verbindt en dat doe ik ook in mijn functie, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten. Ik hoor graag jouw initiatieven, acties of evenementen zodat we die kunnen delen! Mail naar cverseveld@haarlem.nl.’
 

 

Herman Wals - hoofd afdeling Milieu

 

‘Hallo, ik ben Herman Wals per 1 december 2016 hoofd van de afdeling Milieu. Binnen de gemeente Haarlem heb ik me tot nu toe voornamelijk beziggehouden met de openbare ruimte. Daar hadden onderwerpen als afvalscheiding en het energieverbruik van de openbare verlichting duidelijke raakvlakken met duurzaamheid. In een wat verder weg liggend verleden heb ik als deelraadswethouder in Amsterdam acht jaar lang de portefeuille milieu bekleed. De daar opgedane kennis is inmiddels wat roestig, maar laat wel de affiniteit met dit beleidsveld zien. Anders dan mijn voorganger zal ik dus geen sterk inhoudelijk gedreven afdelingshoofd zijn. Ik ben heel benieuwd hoe we samen met de afdeling de komende tijd gestalte gaan geven aan het politiek steeds relevanter wordende thema duurzaamheid. Wonen doe ik overigens niet in Haarlem, ik reis iedere werkdag met bus 356 naar de Zijlpoort toe en probeer onderweg de moderne literatuur bij te houden. Heb je vragen aan me, neem dan contact op via walsh@haarlem.nl'

Herman Wals hoofd afdeling Milieu gemeente Haarlem

 

Peter Tromp gemeente Haarlem

Peter Tromp - beleidsmedewerker duurzaamheid

 

'Hallo ik ben Peter en woon al bijna 25 jaar met vrouw en dochters in het zeer gewilde Ramplaankwartier. Ik houd me binnen het duurzaamheidsteam bezig met de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken en met duurzame mobiliteit. Zelf geef ik hiervoor het goede voorbeeld met zonnepanelen op ons eigen huis, met zonnestroomdelen op de Fablohal in het Westelijk Tuinbouwgebied en door me zoveel mogelijk op de fiets door Haarlem te verplaatsen. Mijn enthousiasme, kennis over en ervaring met zonne-energie hebben mij inmiddels de titel ‘Zonnekoning van Haarlem’ opgeleverd. Ben jij ook geinteresseerd in zonnepanelen op eigen dak of op het dak van een ander? Mail me dan: ptromp@haarlem.nl'

 

Marie-José - educatiemedewerker duurzaamheid


'Hallo, ik ben Marie-José en ik woon in Haarlem-Noord. Iedere dag wandel ik met de hond in de Hekslootpolder, een prachtig stukje natuur in de stad. Binnen het duurzaamheidsteam houd ik me bezig met educatie, dit betekent dat ik werk aan bewustwording en gedragsverandering door middel van lessen en projecten. Hierbij richt ik me vooral op de scholen. Ik organiseer activiteiten over energie, afval en duurzaamheid, zoals de Milieubende, de Energy Battle en de Waste Away Challenge. Ik vind het ontzettend leuk om met kinderen te werken en krijg hier veel energie van. Mijn werkplek is het kantoor van Natuur- en Milieu Educatie in de Haarlemmer Kweektuin, nog zo'n mooie plek in de stad! Wil je meer weten over de scholenprojecten? Mail dan naar:
mjabrandsma@haarlem.nl'

Marie-José Brandsma 

 

Eline de Jong (gemeente Haarlem)

Eline de Jong - beleidsmedewerker bewonersinitiatieven

 

‘Hallo, ik ben Eline, woon in het centrum van Haarlem en ben sinds 2015 het jongste lid van het duurzaamheidsteam. Ik werk met veel plezier voor de stad waar ik ben opgegroeid en zet me als jonge ambtenaar via het Team Jong Haarlem in voor het jonge ambtenarennetwerk binnen de gemeentelijke organisatie. Voor mijn functie houd ik me bezig met de initiatieven op het gebied van energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. En dat loopt goed, Haarlemmers zijn erg initiatiefrijk. Verspreid over de stad zijn er 11 groepen bewoners actief op deze thema’s! Wil je hier meer over weten of zelf een initiatief starten, mail me dan: edejong@haarlem.nl

             

 

 

Rudie de Vries - beleidsmedewerker duurzaamheid

 

‘Hallo, ik ben Rudie en woon  tegenwoordig met mijn vrouw en 2 kinderen in Heemstede, daarvoor woonde ik in Haarlem. Binnen de gemeente moedig ik het verduurzamen van de organisatie aan. Dit spitst zich vooral toe op het inkoopbeleid en het gemeentelijke vastgoed. Vooral het inkoopbeleid is heel divers en loopt uiteen van de inkoop van de catering tot de inkoop van benodigdheden voor een nieuw aan te leggen weg. Wil je meer over bijvoorbeeld duurzaam inkopen weten, mail me dan via: rudiedejong@haarlem.nl'

Rudie de Vries

Wienand van Dijk - senior procesmanager

 

'Hallo, mijn naam is Wienand van Dijk. En ik ga werken aan een van de grote uitdagingen die de gemeente momenteel heeft: de omslag van fossiele-, naar meer duurzame soorten energie. Die omslag gaat over mobiliteit en transport, over opwekken en besparen, over woningen en bedrijven en vooral over minder (of liever helemaal geen) CO-2. Haarlem is hierin een voorloper. Een belangrijke pijler onder deze energietransitie is het  vervangen van het gas-netwerk in de stad door nieuwe warmte netwerken, zeer waarschijnlijk gekoppeld aan meerdere bronnen. Maatwerk dus. Hiervoor hebben we strategieën, projecten, draagvlak, besluiten, ontwerpen, business cases, partners, beheerstructuren, contracten, en nog veel meer nodig. Daar ga ik mee aan de slag. Een pittige en complexe opgave waaraan ik mijn energie meer dan kwijt kan!' Mijn mail: w.v.vandijk@haarlem.nl

 

 

 

Hallo, mijn naam is Katja Adrichem en ik woon met veel plezier in Haarlem Noord. Sinds eind mei 2017 mag ik het team duurzaamheid versterken als beleidsmedewerker Duurzaamheid Bedrijfsleven. Ik ben aanspreekpunt voor bedrijven voor  initiatieven op het gebied van energiebesparing en energieopwekking. Door de input die ik van bedrijven krijg en de kennis vanuit de gemeente, hoop ik verbindingen tot stand te brengen om de collectieve ondernemerssamenwerking binnen Haarlem te bevorderen. Verder houd ik me bezig met Circulaire Economie en zal onder andere evenementen organiseren om circulariteit meer onder de aandacht te brengen in de stad. Energiebesparing en Circulaire Economie zijn belangrijke thema’s die ook echt leven in de stad. Samen met het bedrijfsleven hoop ik een bijdrage te gaan leveren aan Haarlem Klimaatneutraal! Ik ben bereikbaar op mijn mailadres: cadrichem@haarlem.nl