-

Deel de buzz...

-
U bent nu hier: Over ons > Over de Groene Mug

Over de Groene MugWaarom de Groene Mug?
We stoten te veel broeikasgassen uit en dat heeft negatieve effecten op het klimaat. Ook in Haarlem. Dat moet anders! Gelukkig kan dat ook. Met deze website creëert de gemeente samen met haar partners een open platform. Waar inwoners, organisaties, bedrijven, kortom alle Haarlemmers ideeën kunnen uitwisselen voor een beter klimaat. Klimaatneutraal wil zeggen: een stad waarin het energieverbruik per saldo niet tot uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen leidt.

 

Klimaatneutraal
De gemeente Haarlem is al zoveel als mogelijk met haar eigen organisatie klimaatneutraal.  De gemeente loopt voorop. Een paar voorbeelden: Haarlem werkt aan energiezuinige openbare verlichting. Het gemeentelijk wagenpark rijdt nu op aardgas en in de toekomst wil de gemeente groen gas gebruiken. En de gemeente koopt 100 procent groene stroom in. Bekijk meer voorbeelden hier.

 

Gezamenlijk ideeënboek
In 2030 moet de hele stad klimaatneutraal zijn. Een hoge ambitie. De gemeente discussieerde met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties over de vraag wat alle betrokkenen kunnen doen om het klimaatprobleem op te lossen. Het resultaat is een Ideeënboek met plannen en projecten die leiden tot energiebesparing. Op basis van het Ideeënboek is het Duurzaamheidsprogramma 2009 opgesteld, waarin de ideeën zijn vertaald naar concrete projecten en maatregelen. Zo zijn er samenwerkingsverbanden met partners die een substantiële bijdrage willen leveren aan een beter klimaat. Nú is het moment aangebroken om actie te ondernemen.

 

En u?
Om Haarlem in 2030 klimaatneutraal te laten zijn, is het noodzakelijk dat ook u aan de slag gaat met energiebesparing. Hoe doet u dat? U krijgt van de Groene Mug hulp en tips waarmee u energie en geld kunt besparen. En door ervaringsverhalen van anderen wordt u misschien enthousiast om ook aan de slag te gaan.

 

De Groene Mug is hét loket waar u terecht kunt voor vragen, wensen en oriëntatie op energiebesparing. Heeft u vragen of tips? Mail info@degroenemug.nl.

 

Waarom de naam de Groene Mug?
De bijnaam voor inwoners van Haarlem is ‘mug’. Het is niet helemaal duidelijk waar deze naam vandaan komt. In de 15e eeuw werd het al gebruikt. Mogelijk heeft de oorsprong van de benaming te maken met het feit dat Haarlem vroeger geteisterd werd door muggen. Haarlem was omringd door veen en moeras en de stad was doorkruist met grachten en ‘De Beek’ onder de Grote Markt door. Een uitstekende broedplaats voor muggen. Destijds was het een scheldwoord. Nu wordt de naam ‘mug’ alleen nog maar in positieve zin gebruikt.

 

Vele Haarlemmers noemen zich met trots een mug. Zo ook de Groene Mug. Groen omdat deze mug duurzaam is. Mug omdat hij mensen prikkelt om aan energiebesparing te doen.

 

De Groene Mug wil Haarlemmers inspireren om mee te doen. En de Groene Mug wil ervoor zorgen dat Haarlemmers ook elkaar inspireren. Hoe meer groene muggen er in de stad verschijnen, hoe beter.

* Ook het blad van de afdeling Haarlem van D66 draagt de naam 'de Groene Mug'.


“If you think you're too small to have an impact, try going to bed with a mosquito in the room.” (Anita Roddick).