-

Deel de buzz...

-
U bent nu hier: Nieuws

NieuwsAfvalscheiding in de stad | 28-11-2017
Nieuws >>

Gemeente Haarlem heeft, samen met Spaarnelanden  een onderzoek uitgevoerd naar het scheiden van afval in de verschillende stadsdelen. Met het afvalscheidingsplan zet de gemeente in op  makkelijker maken van afval scheiden. Het onderzoek geeft inzicht in de ervaringen en wensen van bewoners rond afvalscheiding.

Aan het onderzoek werkten bijna 2.000 leden van het Digipanel Haarlem mee. Het panel bestaat uit Haarlemmers die zich hebben aangemeld om aan enquêtes van de gemeente deel te nemen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een ruime meerderheid, 85 procent, het scheiden van afval belangrijk vindt. De bewoners geven aan dat een beter milieu de belangrijkste reden is om aan afvalscheiding te doen. Dat afvalscheiding tot meer hergebruik van spullen leidt wordt als tweede reden genoemd door bewoners.

Bijna negen op de tien panelleden scheidt oud papier en karton en glas altijd van het restafval. Een kleinere groep, maar nog wel een meerderheid,  scheidt ook textiel en plastic van restafval. Echter  minder dan de helft, 45 procent, levert groente-, fruit- en tuinafval (gft) apart aan.

Twijfel en onduidelijkheden over verschillende bakken
Een reden om bepaald soort afval niet te scheiden is omdat het mensen thuis aan ruimte ontbreekt om apart te verzamelen. Het niet hebben van een gft-bak wordt als voornaamste motief aangegeven om gft niet van overig afval te scheiden. Daarnaast twijfelen bewoners ook of een bepaalde afvalsoort in een type afvalbak thuishoort. De twijfel rondom (drink)kartons, blik, aluminium verpakkingen en hard plastic is het grootst.

Van de deelnemers die een duocontainer hebben voor plastic-, blik- en drinkpakken (PBD)  zijn acht van de tien gebruikers hier tevreden over. Twee derde geeft aan dat ze meer aan afvalscheiding doen. De leden geven aan dat er ook behoefte is aan het scheiden van gft. Dit wordt gevolgd door plastic en klein chemisch afval (batterijen en verf).

Rapportcijfer stadsdelen
Bewoners geven de mogelijkheid tot afvalscheiding een 7,1 waarbij bewoners van laagbouw zich positiever uiten dan bewoners van hoogbouw. De waardering is in Schalkwijk (7,4) en Noord (7,3) het grootst en in het Centrum (6,7) het laagst. Zuid-West geeft een 7,1 en Oost een 6,9.


Informatie over afvalscheiding
Ruim 88 procent van de panelleden geeft aan genoeg informatie te hebben gehad over het scheiden van afval. Volgens de panelleden waren de grootste informatiebronnen de website van Spaarnelanden, de website van gemeente Haarlem en papieren media (Haarlems Dagblad en plaatselijke weekbladen).

Twijfel jij nog over welk afvalsoort in welke bak hoort of wil je meer lezen over het afvalscheidingsplan? Kijk dan op www.haarlem.nl/afval-scheiden/ . Wil je het hele rapport lezen? Kijk dan op www.haarlem.nl/afvalscheiding

 


Laatst bijgewerkt op: 28-11-2017


Alle nieuwsberichten...